Udvikling Assens’ Social Ansvarlig-mærke tildeles for ét år ad gangen.

Udfyld dette nemme ansøgningsskema og tryk "Send ansøgningsskema" nederst, så er din virksomhed indstillet for 2022.

Vi arbejder med indstillingerne løbende. Vi kontakter dig, hvis vi har spørgsmål eller er i tvivl om noget.
Du hører nærmere efter fristens udløb den 1. december 2020.

Virksomhed:

Kontaktperson:

Oplysninger: